ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ

Jun 23 2014

Έξυπνο μυαλό!

Author: aapaidiki

Ο Κώστας πήγε στην Αθήνα και μια μέρα έκανε βόλ­τα στην πόλη με ένα ταξί. Ο ταξιτζής, που ήταν εύθυμος τύπος, τον έβαλε να απαντήσει στα παρακάτω αινίγματα: Ποιος έχει την ίδια μητέρα και τον ίδιο πατέρα με μένα, αλλά δεν είναι ούτε αδελφός μου ούτε αδελφή μου; - Δεν ξέρω, παραδέχτηκε ο Κώστας.

Read more


Jun 23 2014

Τι ήθελε να πει;

Author: aapaidiki

Ένας κύριος κάθισε αγκομαχώντας στη χειρουργική καρέκλα της όμορφης οδοντιάτρου. - Πόσο θα μoυ πάρετε, παρακαλώ, για μια εξαγωγή δοντι¬ού: ρωτάει. - Πέντε χιλιάδες, του απαντάει με ένα γλυκό χαμόγελο η χαριτωμένη οδοντίατρος.

Read more


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ

Oct 14 2012

Τα μήλα και τα αχλάδια της ....γιαγιάς

Author: aapaidiki

Η γιαγιά μοιράζει θρεπτικά φρούτα στα ...εγγόνια της. Έδωσε τον ίδιο αριθμό φρούτων στο κάθε εγγόνι, χωρίς να δώσει σημασία τι είδους φρούτα πήρε. Ο Γιωργάκης πήρε το 1/8 των μήλων και το 1/10 των αχλαδιών. Πόσα εγγόνια έχει η γιαγιά; Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός φρούτων που μοίρασε συνολικά η γιαγιά;

Read more


Oct 14 2012

Ψάχνουμε ένα τριψήφιο αριθμό......

Author: aapaidiki

Ο οποίος...... 1. Είναι πολλαπλάσιο του 3 και του 5. 2. Το ψηφίο των μονάδων του είναι κατά δύο μεγαλύτερο από το ψηφίο των εκατοντάδων. 3. Το ψηφίο των δεκάδων θα το βρούμε αν προσθέσουμε τα δύο άλλα ψηφία και διαιρέσουμε το άθροισμα δια δύο. 4. Αν στον αριθμό μας προσθέσουμε 198 θα βρούμε τριψήφιο που έχει τα ίδια ψηφία με το ζητούμενο αριθμό αλλά με αντίστροφη σειρά.

Read more
Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο 2016_17


14.10.2016
Τα Δελτία Παραγγελίας θα έλθουν στο σχολείο σας ΜΑΖΙ με το πρώτο τεύχος. Θα πρέπει να σας παραδοθεί από τον διανομέα τέτοιος αριθμός Δελτίων που θα καλύπτει όλα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας. Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας παραδοθεί θα υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας.

Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο 2016_17

Οδηγίες και καθήκοντα για τον Υπεύθυνο Προώθησης της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ στο σχολείο 2016_17

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας των σχολείων, σας διαβιβάζουμε πρώτιστα  τις πιο θερμές ευχές μας για καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά 2016-2017.

Αρχικά, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ σας ευχαριστεί που έχετε αναλάβει την Υπευθυνότητα για την Παιδική Χαρά, μια θέση η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του περιοδικού, στην υλοποίηση των παραγγελιών και στον έλεγχο της διανομής του στο σχολείο σας.

1.     Παραγγελίες Περιοδικού

Οι παραγγελίες για την Παιδική Χαρά και φέτος θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο μας και μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ www.poed.com.cy ακολουθώντας το σύνδεσμο ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα Δελτία Παραγγελίας θα έλθουν στο σχολείο σας ΜΑΖΙ με το πρώτο τεύχος. Θα πρέπει να σας παραδοθεί από τον διανομέα τέτοιος αριθμός Δελτίων που θα καλύπτει όλα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας. Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας παραδοθεί θα υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας.

Παραγγελίες πρέπει να γίνονται με τη συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com, αφού προηγηθεί η κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €20-) στο ΣΤΕΚ ή σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο (στον αριθμό λογαριασμού 3806547-5, ΠΟΕΔ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ). Παρακαλούμε να λαμβάνεται πρόνοια όπως στην απόδειξη συμπληρώνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΟΝΟΜΑ του σχολείου.

π.χ. Στ΄ Αγλαντζιάς Δημοτικό και όχι Στ΄ Δημοτικό Αγλαντζιάς

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599), αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε, καθώς και μήνυμα SMS στον αριθμό 96035139 με τις ακόλουθες πληροφορίες (ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Αριθμός Παραγγελιών).

2.     Δελτία Παραγγελίας

Παρακαλούμε όπως διανέμετε το Δελτίο Παραγγελίας του περιοδικού που εκδίδει η Οργάνωσή μας, της «Παιδικής Χαράς», σε όλα τα παιδιά του σχολείου σας. Η ετήσια συνδρομή παραμένει στα 20 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχετε έλλειψη των ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο έντυπο που δημοσιεύεται σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του περιοδικού και να εκτυπώσετε όσα αντίτυπα χρειάζεστε. Τα Δελτία Παραγγελίας, που θα επιστρέψουν τα παιδιά-συνδρομητές, παρακαλούμε όπως φυλαχθούν στο σχολείο σας.

3.     Παράδοση – Διανομή Περιοδικού

Με την επιστροφή του Δελτίου ΑΜΕΣΑ παραδίδεται το περιοδικό στο παιδί. Παραγγελίες μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο τεύχος, όπως προαναφέρεται, αποστέλλεται με βάση τις περσινές παραγγελίες του σχολείου. Σε περίπτωση που υπάρχει αύξηση στις παραγγελίες, τα επιπλέον τεύχη θα σταλούν το Νοέμβριο.

Ως ο υπεύθυνος Δάσκαλος δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ την Παιδική Χαρά. Για το σχολείο θα αποστέλλεται μια τουλάχιστον επιπλέον Παιδική Χαρά.

4.     Παρακολούθηση διαδικασίας διανομής

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να παρακολουθείται η διαδικασία της διανομής και, σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων, αυτά να αναφέρονται με την αποστολή ΑΜΕΣΑ μηνύματος SMS στον αριθμό 96035139. Ο διανομέας είναι υποχρεωμένος βάσει συμβολαίου να παραδίδει τον κατάλληλο αριθμό αντιτύπων του περιοδικού στον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να του υπογράφει για την ορθότητα της παραλαβής.

5.     Ενημέρωση ΠΟΕΔ

Είναι, επίσης, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, όχι αργότερα από το τέλος Νοεμβρίου, να αποστέλλεται με email στην ΠΟΕΔ  το έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων (και όποτε υπάρχει νέα παραγγελία). Ο κατάλογος αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου σας θα πρέπει να αποστέλλεται, απαραίτητα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidikichara@mail.com (υπάρχει ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα). Σε αντίθετη περίπτωση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά. Το ίδιο να γίνεται και στις συμπληρωματικές παραγγελίες. Τα αποκόμματα των δελτίων παραγγελίας παραμένουν στο σχολείο.

6.     Ενημέρωση συναδέλφων

Θα παρακαλούσαμε ιδιαίτερα όπως ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για την ποιότητα του περιοδικού, το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο, και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό. Για τον σκοπό αυτό θα παρακαλούσαμε όπως τους προτρέψετε να αναρτήσουν στην πινακίδα κάθε  τάξης αφίσες για την Παιδική Χαρά τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com.

Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε τους συναδέλφους για την ύπαρξη των ΤΕΥΧΩΝ προηγούμενων χρόνων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ και της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και να τους προτρέψετε να τα χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους. Πιο κάτω θα βρείτε πίνακα ο οποίος αναφέρεται στα καθήκοντα του υπεύθυνου Δάσκαλου για την προώθηση του Περιοδικού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας,

Μαρίνος Καραγιώργης

Β.Γ. Οργανωτικός ΠΟΕΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

 

1.     

Προώθηση του περιοδικού στο σχολείο

2.     

Παραγγελίες Παιδικής Χαράς

 

      I.         

Κατάθεση του αντιτίμου των συνδρομών (ετήσια συνδρομή €20-) στο ΣΤΕΚ ή σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο (στον αριθμό λογαριασμού 3806547-5, ΠΟΕΔ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)

    II.         

Συμπλήρωση της σχετικής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παραγγελιών, που δημοσιεύεται ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com

   III.         

Αποστολή στην ΠΟΕΔ, με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ 22817599), αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης στο οποίο να εμφαίνονται καθαρά το όνομα του σχολείου και το ποσό που πληρώθηκε

  IV.         

Αποστολή μηνύματος SMS στον αριθμό 96035139, με τις ακόλουθες πληροφορίες (ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Αριθμός Παραγγελιών)

3.     

Παρακολούθηση της διαδικασίας διανομής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ελλείψεων να αποστέλλεται μήνυμα SMS στον αριθμό 96035139 και να αναφέρονται.

4.     

Διανομή του Περιοδικού στα παιδιά-συνδρομητές

5.     

Αποστολή με email στην ΠΟΕΔ  του καταλόγου (αφού φυλαχθεί με το όνομα του σχολείου) με τα στοιχεία των παιδιών-συνδρομητών,  κατά τάξη, για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση της αποστολής της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ και για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις κληρώσεις δώρων.

6.     

Ενημέρωση των συναδέλφων για την ποιότητα του περιοδικού το περιεχόμενο του οποίου, όπως γνωρίζετε, είναι εκπαιδευτικό, ελεγμένο και δεν έχει εμπορικό προσανατολισμό.  

7.     

Ανάρτηση, στην πινακίδα κάθε  τάξης, αφίσας για την Παιδική Χαρά, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com

8.     

Ενημέρωση των συναδέλφων για την ύπαρξη των ΤΕΥΧΩΝ του προηγούμενου χρόνου σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔ και της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ.