ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

#
Sep 23, 2019, 8:36 PM
Μαζί με το περιοδικό θα αποσταλεί κάρτα συνδρομητή με την οποία τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα: · επιχορηγημένη είσοδο σε κινηματογραφικές παραστάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες · έκπτωση μέχρι και 25% σε θεατρικές παραστάσεις · συμμετοχή σε κλήρωση για κλήρωση για 1 Tablet αξίας 150 ευρώ · και πάρα πολλά άλλα δώρα.
#
Sep 16, 2019, 2:32 PM
Και φέτος μαζί με το περιοδικό θα αποσταλεί κάρτα συνδρομητή με την οποία τα παιδιά-συνδρομητές θα δικαιούνται διάφορα δώρα: • επιχορηγημένη είσοδο σε κινηματογραφικές παραστάσεις σε επιλεγμένες ημερομηνίες • έκπτωση μέχρι και 25% σε θεατρικές παραστάσεις • συμμετοχή σε κλήρωση για κλήρωση για 1 Tablet αξίας 150 ευρώ • και πάρα πολλά άλλα δώρα.